Abonnementsvilkår og personvernpolicy

« Tilbake

Nedenfor gjengis vilkårene for ditt abonnement hos Dagen.

1. innledning

Disse vilkårene gjelder for bestilling og kjøp av abonnement på Dagen innhold, jfr. punkt 3.
Du må være over 15 år for å registrere deg.
Avtalen er bindende for begge parter når Dagen har registrert din bestilling.

2. Avtalepartene

Disse betingelser gjelder mellom deg og Dagbladet Dagen AS (837983452 MVA), Postboks 2394, 5824 Bergen

3. Abonnementet omfatter

Abonnementet omfatter til enhver tid det som inngår i produktsammensetningen presentert i prislisten.

Dagen forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene, samt å endre, legge til eller fjerne tilleggsprodukter.

4. Levering av papiravis og brukertilgang til digitale produkter

Avtalt leveringssted for papiravisen må merkes godt slik at distributøren finner fram.

Skal avisen fram til rett tid, og leveres på rett sted, må abonnenten sørge for tilfredsstillende belysning og brøyting. Distribusjonen kan stoppes dersom sikkerheten ikke anses å være tilfredsstillende.

4.1 Leveringstidspunkt

I områder med morgendistribusjon er våres samarbeidspartneres mål at avisen normalt er levert senest kl. 07.00 mandag - fredag, kl. 08.00 lørdag.

I områder et stykke unna tettbygde strøk eller hvor det er vanskelig og lite egnet for distribusjon, kan avisen leveres noe senere. I noen områder blir avisen distribuert av Posten sammen med øvrig post. Slike løsninger kan også bli iverksatt i områder hvor vi midlertidig ikke har egne distribusjonsruter.

4.2 Digitale tjenester og brukertilgang

Abonnenter som har tilgang til våre digitale løsninger administrerer sitt abonnement på følgende nettside.

Dagen er ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved utstyr eller tjenester som er nødvendig for bruk, så som programvare, maskinvare eller internettilgang.

Uteblitt eller vesentlig forsinket tjeneste, eller andre forhold som gir grunnlag for å reklamere på tjenesten eller leveransen, skal skje snarest og senest tre dager etter at forholdet inntraff ved henvendelse til Dagens kundesenter på telefon 55 55 97 00 eller e-post abonnement@dagen.no. Dagens ansvar ved reklamasjon er maksimalt begrenset til beløpet som er betalt for tjenesten i det aktuelle tidsrommet. Det gis ikke erstatning for eventuelle følgekostnader.

5. Rettigheter

Innloggingsdetaljene er personlige og kan ikke deles med andre enn de som er registrert som en del av husstanden (jfr. pkt. 4.2).

Dersom du deler dine innloggingsdetaljer i strid med dette, forbeholder Dagen seg rett til å stenge din tilgang til Dagen med øyeblikkelig virkning uten at du har krav på kompensasjon.

6. Angrerett

Ved kjøp av Dagen har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

Angrerettskjema følger ordrebekreftelsen ved bestilling av abonnementet. Du har da rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til Dagen innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt. Melding bør gis skriftlig.

Dersom abonnementet iverksettes og Dagen er tilgjengelig for deg i perioden hvor angrerett kan gjøres gjeldende, skal du betale for den perioden du har mottatt eller har hatt tilgang til Dagen.

7. Samtykke til markedsføring

Så lenge du har et eksisterende kundeforhold hos Dagen, vil vi kunne kontakte deg med markedsføring av våre produkter og tjenester, gjennom eksempelvis elektroniske kommunikasjonskanaler og telefon. Hvis du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du melde deg av via lenke i henvendelsene, eller ved å kontakte Dagens kundesenter på telefon 55 55 97 00 eller epost abonnement@dagen.no.

8. Personopplysninger

Dagen lagrer og bruker opplysninger om navn, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler. I tillegg lagres informasjon om bruk av tjenestene, herunder hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til Dagens behandling av dine personopplysninger.

Opplysningene brukes av Dagen for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Vi behandler også personopplysninger for å få større kunnskap om brukerne våre, slik at vi kan gi deg anbefalinger, innhold og markedsføring tilpasset ditt bruksmønster. I tillegg vil opplysningene kunne bli brukt til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene.

Opplysningene kan utleveres til andre selskaper innen Mediehuset Dagen-konsernet til bruk for samme formål som de ble innsamlet for. Opplysninger vil bli utlevert til Mediehuset Dagen som en del av transaksjonen. Se for øvrig del I og II av avtalen ovenfor.

Opplysningene kan videre utleveres til tredjepart i den grad det er nødvendig for at Dagen skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Du har rett til innsyn i de opplysninger som Dagen har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Du kan når som helst kreve at opplysningene slettes, dersom disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Dagen.

Du plikter å holde Dagen oppdatert om endring av adresse eller eventuelle andre endringer i abonnementsforholdet. Slike endringer kan legges inn på din brukerprofil på dagen.no eller ved å kontakte Dagens kundesenter på telefon 55 55 97 00 eller e-post abonnement@dagen.no.

Dagen er behandlingsansvarlig, og ved henvendelser knyttet til bruken av personopplysningene kan du kontakte oss på e-post abonnement@dagen.no. Vi henviser for øvrig til vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

9. Priser

Alle oppgitte priser inkluderer levering i Norge og eventuell merverdiavgift. Ved forsendelse utenfor Norge gjelder særlige vilkår.

Dagen forbeholder seg retten til å endre prisen på ditt løpende abonnement. Den nye prisen kan også gjøres gjeldende for abonnenter som før prisendring har forskuddsbetalt etter tidligere pris.

10. Betaling

Abonnementet skal forskuddsbetales i henhold til faktura avhengig av den abonnementsperiode du har valgt, eventuelt trekkes fra din konto/kredittkort dersom du har valgt slik betalingsmåte.

Ønsker du å inngå avtale om eFaktura eller AvtaleGiro, ta kontakt med din bankforbindelse. Ved slike avtaler bortfaller fakturagebyr.

11. Uteblivelse, forsinkelse og ferie

Vi gjør alltid vårt beste for å levere avisen din til rett tid. Unntaksvis kan vi bli forsinket. Dette kan f. eks. skyldes sykdom, uvær, kraftig snøfall, produksjonsforstyrrelser o.l. Vi ber om forståelse for at slike problemer tidvis kan oppstå.

Abonnenten plikter å melde om manglende eller feillevering innen rimelig tid for å få erstatning. Dagens erstatningsplikt for ikke levert eller feillevert avis er begrenset oppad til gjeldende abonnementspris i tilsvarende tidsrom. Forsinket avis vil normalt ikke bli erstattet.

Abonnementet kan flyttes til ny fast adresse, eller flyttes midlertidig. Abonnementskostnaden avregnes etter gjeldende pris i det området papiravisen leveres. Det er gratis å omadressere i Norge i ferien i inntil fem uker.

Ved midlertidig stopp av papiravisen i ferien beholder du din digitale tilgang. Du godskrives ikke de første 10 dagene  av den perioden leveringen av papiravisen stoppes.

12. Abonnementets varighet og oppsigelse

Dagen tilbyr abonnement med ulik varighet.

Årsabonnement har en minste varighet på 12 måneder og løper til det blir sagt opp.

Månedsabonnement har en minste varighet på 1 måned og løper til det blir sagt opp. Ved oppsigelse av abonnement med månedlig betaling løper abonnementet ut perioden det er betalt for.

24 timers abonnement løper i 24 timer etter kjøp og stopper automatisk etter 24 timer.

Du kan når som helst si opp ditt abonnement på Dagen. Oppsigelse skal skje skriftlig og manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Dagen kan i kampanjer tilby andre abonnementsperioder.

13. Studentabonnement

Studentabonnement er forbeholdt studenter under utdanning ved høyskoler og universitet. Leveringsadressen på studentabonnementet må være lik adressen der studenten bor/oppholder seg under studiet.

Kopi av gyldig studentbevis og betalt semesteravgift må vises ved oppstart av abonnementet, og deretter hver høst innen 1. oktober. Dersom det ikke blir framlagt gyldig dokumentasjon innen fristene vil abonnementet bli endret til fullprisabonnement.

14. Endringer i avtalen

Disse vilkårene gjelder fra inngåelse av avtalen mellom deg og Dagen og inntil nye vilkår og betingelser blir publisert på nettsiden. Når det gjelder endringer i pris, vises til punkt 8 ovenfor.

Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene knyttet til betaling av digitale abonnement finner du http://www.dagen.no/kundeservice/Bli_abonnent/